הזמנה לכנס ההלכתי השני לענייני הלכה ודיני משפחה

הזמנה לכנס הלכתי השני