תופעת סרבנות הגט הינה בעיה חמורה בחברה הישראלית. אחד מן האמצעים לפתרונה הוא חתימה על הסכם קדם נישואין, המאפשר הפעלת סנקציות חמורות נגד בעלים סרבני גט.

המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן חבר לארגונים נוספים בהקמת פרויקט ניסיוני שמכשיר מתנדבים להעביר חוגי בית וסדנאות בנושא פתרונות לבעיית סרבנות הגט והסכמי קדם נישואין. המטרה היא להכשיר את המתנדבים הללו כדי שיוכלו לפעול בקהילותיהם ולהפיץ באופן מקיף ויעיל את המידע בנושא.

כוחו וייחודו העיקרי של הפרויקט הוא היותו מבוסס על העצמת הציבור עצמו – שכן המתנדבים אינם אנשי מקצוע והם מעבירים את הלאה הידע שרכשו במסגרת קהילותיהם המקומיות. כך אנו מקווים להרחיב את מעגל העוסקים במלאכה ולהפוך אנשים רבים ככל האפשר לסוכני שינוי הפועלים למיגור התופעה ולמניעתה.

מהי סרבנות גט?

הפתרון: "הסכם קדם-נישואין"

נוסחים לדוגמא

קטעי עיתונות וסרטונים

חוברת הסכמי קדם נישואין