הסכם קדם נישואין הינו הסכם שנחתם טרם הנישואין ועוסק בכמה רבדים- בעלות המשותפת על נכסים שהצטברו במהלך תקופת הנישואין, מניעת סרבנות גט, מתוך הנחה של הדדיות אמיתית בשני הנושאים הללו.

יש לציין שבשונה מהסכם ממון, שפותר אך ורק בעיות רכושיות, הסכם קדם הנישואין נועד לפתור גם את בעיית סרבנות הגט, ולמעשה הינו בבחינת הסכם לכבוד הדדי. במסגרת ההסכם ניתן לקבוע תנאי לפיו, אם האשה תתבע גט והאיש יסרב לגרשה – ישולם כסף לאשה עבור כל יום בו אינה מקבלת את הגט. ההנחה היא שחסרון הכיס יגבר על רגשי הנקמנות והסחטנות של האיש ויתמרץ אותו לתת גט.

זוגות חותמים על ההסכם דווקא בזמן שהאהבה הגדולה שוררת ביניהם. דווקא משום, שבתחילת הנישואין יש תחושה חזקה של "ביחד", ויש תחושה הדדית ששני בני הזוג תורמים לכלכלת המשפחה ולמשק הבית, חשוב לשקף זאת ולעגן זאת בהסכם קדם נישואין.

ההסכם הוא ביטוי של מסירות בני הזוג האחד לשני, ומשקף את האופן שבו הם מתכוונים לנהל את חייהם ביחד. בצורה כזו, ההדדיות תהיה אמיתית, שהרי מבחינה הלכתית, כשאישה מבקשת גט, יד האיש על העליונה. הסכם קדם נישואין ינטרל עליונות זו וייטע ביטחון הדדי בקרב בני הזוג.

לחוברת הסכמי קדם נישואין.