נוסחים לדוגמא

להלן דוגמאות לנוסחים מומלצים להסכמי קדם נישואין:

הסכם קדם נישואין לכבוד הדדי

הסכם קדם נישואין מאתר יד לאישה

 חוברת הסכמי קדם נישואין