קטעי עיתונות וסרטונים

עיתונות:

 1. הסכם קדם נישואין- פתרון הלכתי לבעיית סרבנות הגט\ NRG מעריב- יהדות אריאל פיקאר | 3/7/2009

 2. הרומנטיקה מול הסכם קדם נישואין 

 

 סרטונים:

 1. חותמים באהבה על הסכם קדם נישואין.

2. חותמים באהבה על הסכם קדם נישואין- אנגלית