הצעות חוק בנושא ילדים

הצעות חוק בנושא ילדים 

הצעת חוק מספר 1846- הצעת חוק תקופת הסתגלות להורה יחיד שנישא (תיקוני חקיקה),

הצעת חוק מספר 634- הצעת חוק לקידום זכויות הילד

הצעת חוק מספר 2042- הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – שלילת אפוטרופסות מאדם שהורשע בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו),

הצעת חוק מספר 588- הצעת חוק השמות (תיקון – קביעת שם משפחה לאחר גירושין),

הצעת חוק מספר 1889- הצעת חוק הורים וילדיהם,

הצעת חוק מספר 1764- הצעת חוק הורים וילדיהם,

הצעת חוק מספר 1945- הצעת חוק אימוץ ילדים

הצעת חוק מספר 1538- הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – הוספת סמכות בנושא דתו של המאומץ),

הצעת חוק מספר 1679- הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – הגבלות על אימוץ),

הצעת חוק מספר 888- הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – ביטול תנאי דת זהה לאימוץ),

הצעת חוק מספר 2367-  הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – הכרעה דחופה בנוגע לילד להורים בהליכי גירושין).