הצעת חוק שוויון זכויות האישה

הצעת חוק מספר 2363- הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג לנשים בוועדות איתור

הצעת חוק מספר 2394- הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות),

הצעת חוק מספר 2406-  הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – ייצוג הולם לנשים במועצות דתיות),