הקלטות אודיו ווידאו מהכנס ההלכתי השני של מרכז רקמן

הועלו היום הקלטות האודיו  והוידאו מהכנס ההלכתי השני לענייני הלכה ודיני משפחה אשר נערך בתאריך 12.6.13.

קישור להקלטות אודיו.

קישור לסרטוני הוידאו.