הצעות חוק בנושאים כללים

הצעות חוק בנושאים כללים 

הצעת חוק מספר 1384- הצעת חוק הערכת תוקף צו הגנה וצו למניעה הטרדה מאיימת

הצעת חוק מספר 1639 –  הצעת חוק ביטול מרוץ הסמכויות 

הצעת חוק מספר 1337- הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – מרוץ הסמכויות) 

הצעת חוק מספר 2046 - הצעת חוק להסדרת התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך)

הצעת  חוק מספר  2049- הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך)

הצעת חוק מספר 2089 - הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים),

הצעת חוק מספר 2359-  הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – הורים וילדיהם)