הצעות חוק בנושא בית משפט לענייני משפחה

הצעות חוק בנושא בית משפט לענייני משפחה 

הצעת חוק מספר 1110- הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין),

הצעת חוק מספר 432- הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בן זוג מאותו המין),

הצעת חוק מספר 1377- הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים)

הצעת חוק מספר 1376 - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים)