הצעות חוק בנושא בית משפט לענייני משפחה

1110- הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בני זוג מאותו המין),

432- הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון – בן זוג מאותו המין),

1377- הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים)

1376 - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים)