הצעות חוק בנושא גירושין ונישואין

הצעות חוק בנושא גירושין ונישואין 

הצעת חוק מספר 778- הצעת חוק נישואין וגירושין

הצעת חוק מספר 769 – הצעת חוק נישואין וגירושין 

הצעת חוק מספר 1638- הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (הסכמי קדם נישואים)

הצעת חוק מספר 1534 – הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים ( תיקון חקיקה)

הצעת חוק מספר 1997- הצעת חוק הסכם קדם נישואין 

הצעת חוק מספר 1003- הצעת חוק הנישואין והגירושין 

הצעת חוק מספר 1847 – הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא על פי הדין הדתי