הצעות חוק בנושא מזונות

הצעות חוק בנושא מזונות

הצעות חוק מספר 1971 – הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – סכום שלא יובא בחשבון במבחן ההכנסה)

הצעת חוק מספר 1561- הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – סכום שלא יובא בחשבון במבחן הכנסה)

הצעת חוק מספר 1541- הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – סכום שלא יובא בחשבון במבחן הכנסה)

הצעת חוק מספר 835- הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – סכום שלא יובא בחשבון במבחן ההכנסה)

הצעת חוק מספר 1472- הצעת חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (הקצבה לזכאי למזונות),

הצעת חוק מספר 657- הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון – סכום שאינו יובא בחשבון במבחן ההכנסה)

הצעת חוק מספר 1595- הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה ( מזונות ) ( תיקון- תשלום עד גיל 22) 

הצעת חוק מספר - הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון – תשלום עד גיל 22),

הצעת חוק מספר 1917- הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון – מזונות בגיר שאינו מסוגל או מנוע מלכלכל את עצמו)

הצעת חוק מספר 562- הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (קביעה והצמדה של מזונות)

הצעת חוק מספר 2395 - הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון – תשלום עד גיל 22),