הצעות חוק בקריאה ראשונה בכנסת

הצעות חוק בקריאה ראשונה בכנסת 

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס` 2) (רישום לנישואין של בני זוג יהודים),