הצעות חוק בתי דין רבניים

הצעות חוק בתי דין רבניים 

הצעת חוק מספר 2059 –  הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות)

הצעת חוק מספר 1921-  הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הפקעת זכויות

הצעת חוק מספר 1739 - הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הארכת התקופה המרבית למאסר כפייה)

הצעת חוק מספר 1643- הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – סמכות שיפוט בהסכמה בעניין אזרחות )

הצעת חוק מספר 1630- הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – חובת דיון בהטלת מאסר על סרבן גט)

הצעת חוק מספר 1472- הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הפקעת זכויות)

הצעת חוק מספר 739- הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – איסור ביטול גיור)

הצעת חוק מספר 738- הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – כפיית גט)

הצעת חוק מספר 739-  הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – איסור ביטול גיור)

הצעת חוק מספר 490- הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – סמכות בית משפט לענייני משפחה)

הצעת חוק מספר 2087  - הצעת חוק הדיינים ( תיקון- כשרות דינים)