עתירה 3101/13

עתירה נגד בית הדין הארצי לעבודה שמבקשת לבטל את החלטתו להימנע מהתערבות במדיניות המוסד לביטוח לאומי שלפיה הכנסות האם מקזזות את תשלום המזונות שמגיע לילדים מטעם המוסד לביטוח הלאומי כאשר אביהם לא משלם.

העתירה הוגשה בשם אישה שתשלום המזונות עבור בתה קוזז בשל עליה מינורית בהכנסתה שנבעה מתוספת של מספר משמרות בחודש בעבודתה.העתירה הוגשה יחד עם משרד עורכי דין איתן קוהלי אשר ייצג את האישה בערכאות הקודמות.

פס"ד בעתירה מזונות ילדים ביטוח לאומי