עתירה 7794/13

עתירה נגד בית הדין השרעי לערעורים שעניינה ביטול החלטת בית הדין בה נקבע כי הסמכות לדון בסוגיות המשמורת של קטינים כפולי דת נתונה לבית הדין השרעי.

העתירה הוגשה בשיתוף עם עורכת דין מטעם הלשכה לסיוע משפטי שמייצגת את העותרת בבתי הדין השרעיים.