פרסומים נוספים

1. מאמר שכתבה מנכ"לית המרכז ד"ר גלית שאול על תקשורת ומשפחות של קרבנות רצח:

 The Cameras Were Everywhere”: Media Conduct Through the Eyes of Homicide Victims’ Families: Switzerland, Italy, and Israel.

2. נייר עמדה העוסק בשיפור מנגנוני הדיווח הישראליים לוועדות האו"ם:

ישראל מדווחת

3. מאמר אקדמי של פרופ' רות הלפרין-קדרי – ראשת מרכז רקמן, עו"ד קרן הורוביץ – ראש תחום חקיקה ומדיניות ציבורית ועו"ד שי זילברברג ממרכז רקמן, "על הכאוס בקביעת דמי מזונות במצבי משמורת משותפת: מבט ביקורתי על הפסיקה ועל המלצות ועדת שיפמן".