קטעי ווידאו של הוועדה השנתית ה-12 לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל של מרכז רקמן בנושא: "השמועות על מותי היו מוקדמות מדי", האמנם חלף מירוץ הסמכויות מהעולם?

דברי פתיחה: פרופ' שחר ליפשיץ דיקן הפקולטה למשפטים ושל פרופ' רות הלפרין-קדרי ראשת מרכז רקמן.

מושב ראשון- מרוץ הסמכויות כיום: קווים לדמותו

יו"ר המושב: פרופ' רות הלפרין-קדרי ראשת מרכז רקמן.

מושב שני- נא להכיר: החוק להסדרת התדיינות בסכסוכי משפחה

(הוראת שעה), התשע"ד-2014

יו"ר המושב: ד"ר בני שמואלי, אוניברסיטת בר אילן.