תואר שני מרוכז לשופטים עו"ד ומשפטנים – מסלול גישור ומשפחה

חוברת מידע ותוכנית לימודים:

http://law.biu.ac.il/files/law/shared/o29_0.pdf
לרישום לתואר שני:
https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web/

 

%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94