תמיכה במועמדות נשים לנציגות בועדה למינוי דיינים

מכתב תמיכה של רקמן