המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, הפועל במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, נוסד בשנת 2001 במטרה להביא לביעור האפליה נגד נשים ולחזק מעמדן בחברה הישראלית. זאת באמצעות תרגום ידע ומחקר אקדמאי לפעילות מעשית ויישומית.

המרכז מפעיל תוכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, עוסק בפעילות ציבורית, במחקר ובהעצמת נשים. המרכז פועל לאור חזונו של הרב עמנואל רקמן לקידום זכויות הנשים בישראל ולהטבת מעמד האשה בדיני המשפחה וההלכה היהודית.

הצורך במרכז, אשר יגן ויקדם זכויותיהן של נשים, התעורר לאור המציאות העגומה של מעמד הנשים בישראל. נשים בהליכי גירושין לעיתים מוצאות עצמן בקשיים כלכליים, היות ובחברה הישראלית משכורתה של האישה הינה משנית להכנסה הכוללת הממוצעת למשפחה. לפיכך הבעלים, בעלי האמצעים הנגישים, זוכים ליצוג הולם יותר בדיונים לעומת הנשים.

לכך מתווספת העובדה, כי לבית הדין הרבניים הסמכות הבלעדית לדון בנושאי נישואין וגירושין, כאשר מתן הגט חייב להינתן מרצונו החופשי של הנותן, שכן אם לאו, מדובר בגט מעושה-שאיננו כשר. בעלים רבים מנצלים כוח זה- רבים מסרבים למתן גט ובמקרים אחרים סוחטים את נשותיהם, בדרישה לתשלומים מופרזים מצדן, בתמורה למתן הגט.

כיום, המצב המשפטי והחקיקתי בדיני המשפחה אינו מקנה את ההגנה הראויה על זכויות נשים, ואינו מגביל בצורה מספקת את יכולתו של הבעל "לסחוט את דמי הגט". ברי הוא שאם החוק איננו עומד על המשמר ומבטיח הגנה זו, אין לנו לצפות מבעלים לכבד הזכויות ולהמנע מניצול כוחם, על חשבון זכויותיהם של נשותיהם וילדיהם.

נתונים סטטיסטיים מוכיחים כי 70% מן המשפחות החד-הוריות בישראל הן תוצאה של גירושין, ועל-פי נתונים אלה, אותן אמהות חד-הוריות נמצאות בשכבה הסוציו-אקונומית הנמוכה ביותר של החברה הישראלית.

התמודדות הנשים עם קשיים כלכליים ומשפטיים אלה, מעצימות את הצורך ביצוג משפטי הולם בהליך, אשר יבטיח שמירת בטחון כלכלי ויביא לשינוי כולל באיכות החיים בישראל.

גאים להציג את מרכז רקמן – סרטון תדמית על המרכז.

פלייר הסבר על המרכז