המייסדים אשר בתמיכתם הוקם המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן ואשר להם נתונה תודתנו והערכתנו העמוקה

S.Daniel & Ewa Abraham Joseph Alexander Foundation Stephen Schwartz – Brookdale Foundation Group Aharon & Rachel Dahan Charles Dimston Jesselson Family Mordecai & Monique Katz Gershon & Carol Kekst Rose & Louis Klosk Fund Sisel Klurman Don & Jane Stern Lebell Evelyn Gruss Lipper Bernard & Estelle Marcus Dennis Mehiel Jack & Gitta Nagel Joyce Saffir Irving & Helen Schneider John & Marianne Slade Abraham spiegel Jerome & Ellen Stern Sigmund & Rose Strochlitz