שותפים לדרך

עמותת ניצני עתיד

The Hadassah Foundation

האיחוד האירופי

Center_IACPlogo logohe על טבילת נשים מתגיירות ראו באתר הפרויקט מעשה באשה וחלוק של נורית יעקבס-ינון, המכנס יחד עבודות אמנותיות, קולנועיות ועיוניות בנושא, מתוך מטרה להביא לתיקון המצב הקיים.