פעילויות ציבוריות:

חקיקה: מרכז רקמן משתדל להשפיע על החקיקה בכנסת ישראל על מנת לקדם את הנושא החשוב של מעמד האשה בציבור הישראלי.

ניירות עמדה: כתיבת ניירות עמדה אשדר מטרתם להציג את עמדת מרכז רקמן לגבי נושאים אקטואליים, ובכך להביאם למודעות הקורא.

בג"צים: עתירות אשר המרכז מגיש לבג"צ ונועדו להגשים ולאכוף את עיקרון השוויון ולמנוע אפליה בדיני משפחה.

פרויקט פא"י: פיקוח, אכיפה וישום הינו פרויקט ראשון מסוגו אשר שם לו למטרה לבחון יישום ואכיפה של חוקים בעלי השפעה על נשים, ובמיוחד בתחום דיני משפחה אשר מטרתם להיטיב, לסייע, ולקדם נשים בישראל.

מדיניות ציבורית:

פרויקט תרגום צווי הגנה: המרכז מסייע לנשים אשר אינן דוברות עברית בהגשת בקשה לקבלת צווי הגנה כנגד בן משפחה אלים באמצעות תרגום צווי הבקשה לשפות שונות.

תיקון טופס הוצל"פ: מרכז רקמן פעל לשינוי הניסוח בטופס הוצאה לפועל ביחס לחוב מזונות שניתן כפסק דין סופי על ידי בית המשפט.

ועדת שניט: הוגשו ניירות עמדה הן לועדת שניט והן למשרד המשפטים ולשר המשפטים ביחד לנושאים שנידונו בועדה. נערך כנס בנושא ועדת שניט והמסקנות אליהן הועדה הגיעה. בנוסף, המרכז נערך לפעילות בכנסת כאשר מסקנות הועדה יגיעו להליכי חקיקה.

פעילות בין לאומית:

פרופ' רות הלפרין-קדרי, ראש מרכז רקמן, אשר שימשה כסגנית נשיאת הוועדה לביטול אפלייה נגד נשים לצורותיה ואף חברה בה כיום, פעלה רבות להעלאת המודעות הפוליטית-ציבורית ביחס למחויבות הבינ"ל לקידום נשים ושיויון מגדרי.