עדכון העתירות של מרכז רקמן

מרכז רקמן מגיש עתירות לבג"צ אשר נועדו להגשים ולאכוף את עיקרון השוויון ולמנוע אפליה בדיני משפחה:

בג"ץ 747/14 בג"ץ הקובע כי סרבן גט שהינו גם סרבן מזונות לא יכול לכרוך לתביעת הגירושין בבתי הדין את עניין מזונות הילדים.

דנג"צ 6454/14 – בקשה לדיון נוסף על פסק ין שניתן בבג"צ 5933/14 ואשר השתמע ממנו כי " הלכת שרגאי", אשר קבעה כי לא ניתן לכרוך את עניין מזונות הילדים בטלה.

עתירה 784/14 עתירה כנגד בית הדין הרבני הגדול לביטול פסק הדין הקובע כי הסמכות לדון במזונות הילדים בתביעה עצמאית שהוגשה על ידי הילדים נתונה לבית הדין הרבני.

עתירה 5676/12- בעלה ובועלה- נגד הנוהל הפסול של בתי הדין הרבניים לחקור אישה ביחס להתנהלותה המינית במהלך הנישואין.

עתירה 3101/13 – נגד בית הדין הארצי לעבודה שמבקשת לבטל את החלטתו להימנע מהתערבות במדיניות המוסד לביטוח לאומי שלפיה הכנסות האם מקזזות את תשלום המזונות שמגיע לילדים מטעם המוסד לביטוח הלאומי כאשר אביהם לא משלם.

עתירה 7794/1- נגד בית הדין השרעי לערעורים שעניינה ביטול החלטת בית הדין שבה נקבע שהסמכות לדון

בסוגיות המשמורת של קטינים כפולי דת נתונה לבית הדין השרעי.

עתירה 151/11 – מינוי מנכ"לית לבתי הדין הרבניים

בג"צ ביטול גיורהעתירה שהוגשה יוצאת נגד החלטת דיין מבית הדין הרבני שלא להכיר ביהדותה של גיורת, אשר ביקשה מתן גט מתוך הסכמה משותפת שלה ושל בעלה.

בג"צ העברת משמורת מאם שיצאה בשאלהתופעה בה בתי-הדין הרבניים מורים על העברת משמורת מן האם החילונית לאב החרדי