העתירה שהוגשה יוצאת נגד החלטת דיין מבית הדין הרבני שלא להכיר ביהדותה של גיורת, אשר ביקשה מתן גט מתוך הסכמה משותפת שלה ושל בעלה.

העותרת ובעלה הגיעו מתוך הסכמה משותפת לבית הדין, ע"מ לסיים נישואיהם ולקבל גט. העותרת היא גיורת שומרת מצוות ולזוג שלושה ילדים משותפים. במהלך הדיון למתן הגט החל הדיין לחקור את הגיורת אודות תהליך הגיור שעברה. יש לציין כי שאלות אודות הגיור אינן רלוונטיות לדיון ואף לא הועלו השגות אודות הגיור ע"י אף אחד מן הצדדים. לאורך כל הדיון פקפק בגיור של העותרת ואף הטיח בה עלבונות. לבסוף הגיע להחלטה כי הגיור לא נעשה כדין ועל כן הוא מבטל אותו למפרע. ההשלכות של ביטול זה היו קשות, שכן העותרת וילדיה הוכנסו לרשימה "השחורה" של מעוכבי חיתון.

העתירה עניינה בחריגת הדיין מסמכות, בפגיעה שלא כדין, חסרת תכלית ראויה ובלתי מידתית, בעקרונות יסוד במשפט, ובערכיה הבסיסיים ביותר של כל מדינה יהודית ודמוקרטית, בפגיעה בכבוד האדם וחירותו, שמו הטוב, זכותו לנישואין, וטובת הילד. נכון להיום העתירה עדיין תלויה ועומדת בפני בית המשפט העליון.