בג"ץ מנכ"לית בתי-דין רבניים

מדובר בעתירה אותה הגיש המרכז בשיתוף עם ארגונים שונים (קולך, המרכז לפלורליזם יהודי, מרכז צדק לנשים, ועוד) בנוגע למינוי מנכ"ל לבתי הדין הרבניים. חוק הדיינים מתנה את מינוי המנכ"ל בהיותו דיין או רב עיר- והוא אינו יכול להיות אישה. טענות המרכז נסובו סביב ההנחה כי אין סיבה שלא למנות אשה למנכ"לית בתי הדין הרבניים, זאת משום שהמשרה הינה משרה מנהלית ולא שיפוטית. נוסף על כך, נפגעים חוק יסוד חופש העיסוק, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

לקריאה נוספת על העתירה :

http://www.ynet.co.il/articles-  מאמר דעה של פרופ' רות הלפרין – קדרי ראש מרכז רקמן בסוגיה של מינוי מנכ"לית לבתי הדי הרבניים.

http://www.globes.co.il/news/article- מאמר דעה שכתבה מנכ"לית מרכז רקמן לשעבר עטרה קניגסברג ראם בנושא מנכ"לית לבית הדין הרבני.