רקע:

מדובר בתופעה בה בתי-הדין הרבניים מורים על העברת משמורת מן האם החילונית לאב החרדי (מקרים בהם האם יצאה בשאלה או מקרים בהם האב חזר בתשובה).

בעתירה הנ"ל הוצאו הילדים מרשות אמם על סמך חוות-דעתו של עו"ס, ולא הועילו 7 חוות-דעת מאוחרות שהמליצו באופן גורף על השבת המשמורת לאם. באותו שלב, ביקש ביה"ד את חוות-דעתו של מומחה נוסף, שדעתו הייתה ידועה לבית-הדין, ובעצם הוזמנה מראש, ולפיה על הילדים להישאר במשמורת האב. רק בחלוף שנתיים, ולאחר מאבק ממושך בבג"צ, עלה בידינו להחזיר לאם את ילדיה.

מן התיאורים לעיל עולה תמונת מצב קשה לפיה בתי-הדין אינם שוקלים את טובת הילד עת הם מכריעים בסוגיית המשמורת, והרכיב העיקרי המנחה אותם הנו השיקול הדתי. הליך העברת המשמורת אינו ראוי ואינו תקין, הוא מבוצע במחטפים ובאופן שאינו יכול להתקיים במדינה מתוקנת.