דנג"צ  6454/14

בגשה לדיון נוסף על פסק הדין שניתן בבג"צ 5933/14 ואשר השתמע ממנו כי "הלכת שרגאי", הלכה מושרשת מסוף שנות ה-60 (ר"ע 120/69) אשר קבעה כי לא ניתן לכרוך את עניין מזונות הילדים, בטלה. 

השלכות הפוטנציאליות של בג"ץ 5933/14 היו קשות ורחבות היקף: איון מעמדם העצמאי של קטינים וזכותם לתבוע את מזונותיהם בבית המשפט והחלת "מרוץ הסמכויות" גם בתביעות למזונות ילדים. נוכח ההשלכות המתוארות לעיל, הוגשה הבקשה לדיון נוסףעל אף שבית המשפט העליון דחה את הבקשה לדיון נוסף, הרי שהחלטה  קבעה מפורשת כי פסיקת בג"צ 5933/14 לא שינתה את ההלכה המושרשת וכי "הילכת שרגאי" שרירה וקיימת כך שכריכת עניין מזונות הקטין בתביעת גירושין אינה חוסמת תביעה עצמאית של הקטין לבית המשפט.