27.6.17: הצ"ח ביוזמת ח"כ מירב מיכאלי ובסיוע מרכז רקמן, לתיקון חוק העונשין בנוגע לעבירת ריבוי נישואין במטרה לצמצם את תופעת הפוליגמיה.

תיקון סעיף 9 לחוק המזונות (הבטחת תשלום): הצעת חוק אשר מציעה למחוק מחוק המזונות את סעיף 9א, השולל מאישה שיצאה לחו"ל את הזכות לקבלת מזונותיה ומזונות ילדיה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

חוק הדיינים – ייצוג הולם של לפחות 4 מתוך 11 נשים בוועדה למינוי דיינים.

חוק גיל הנישואין – העלאת הגיל המינימלי החוקי לנישואין ל-18 שנים.

חוק בתי המשפט- ייצוג הולם של לפחות 3 מתוך 9 נשים בוועדה למינוי שופטים.

חוק ההגנה מפני אלימות במשפחה- הארכת צווי הגנה משנה לשנתיים במידת הצורך.

חוק הדיוק הציבורי- חלוקת זכויות בדירה הציבורית בין בני זוג בעת פירוד ( מניעת שימוש בדירה הציבורית לצורך סחטנות בגירושין).