אלימות כלפי נשים בתוך המשפחה היא תופעה ששכיחותה הולכת וגוברת. נתונים סטטיסטיים מציגים כי 13 נשים מבין הנרצחות בשנת 2010 הן נשים עולות חדשות וערביות שעברית איננה שפת אמן. השלב הראשון בהתמודדות עם אלימות במשפחה, היא הגשת בקשה לקבלת צו הגנה כנגד בן המשפחה האלים, אולם הליכים אלה אינם נגישים ונהירים לנשים רבות, ולעולות חדשות בפרט, בשל מחסומי השפה. מילוי טופס הבקשה למתן צו הגנה הוא משימה מאתגרת עבור אשה ישראלית, קל וחומר עבור נשים שאינן שולטת ברזי השפה העברית, וזאת בשל השפה הגבוהה והמושגים המשפטיים המבלבלים אשר מצויים בנוסח טפסי הבקשה. לפיכך, עקב החסמים והכשלים הקיימים כיום בהליך הגשת הבקשה לצו הגנה ובטפסים הנלווים אליו, נמנעת זכות הגישה לבתי המשפט ולהגנתם מנשים רבות, בעיקר מנשים עולות חדשות. חמור מכך, נשים רבות נותרות חשופות לסיכון ממשי לחייהן, עקב אי הגשת הבקשה לצו הגנה או בשל העובדה שמילאו את טופס הבקשה שלא כראוי. לאור האמור עליל, בסוף חודש נובמבר 2010, בעקבות יוזמת הסטודנטים מקליניקת תש"ע, הוכנה על ידי מרכז רקמן הצעת חוק בנושא והוגשה לח"כ דני דנון, יזם מרכז רקמן דיון משותף של ועדת העליה, הקליטה והתפוצות (בראשות ח"כ דני דנון) והועדה לקידום מעמד האשה. בדיון הוסברה הבעייתיות הקיימת בטפסים והצורך בתרגומם, בפישוט השפה ובדך הסבר.כך נוצר קשר בין הנהלת בתי המשפט למרכז רקמן שבעקבותיו נוסח על ידי המרכז דף הסבר ונערך תרגום של דף ההסבר וטופס הבקשה לצו הגנה לשפות האמהרית, הערבית והרוסית. הטפסים הונחו בבתי משפט שלום ובתי משפט למשפחה, תחנות משטרה ועו"ס.

לצפיה בנוסחים:

דף הסבר להגשת בקשה לצו הגנה באמהרית

טופס הגשת בקשה לצו הגנה באמהרית

דף הסבר להגשת בקשה לצו הגנה בערבית

טופס הגשת בקשה לצו הגנה בערבית

דף הסבר להגשת בקשה לצו הגנה ברוסית

טופס הגשת בקשה לצו הגנה ברוסית