מדובר בתיקון לטופס הוצאה לפועל ביחס לחוב מזונות שניתן כפסק דין סופי ע"י ביהמ"ש. ככלל, כאשר החייב לא עומד בפסיקתו של ביהמ"ש, ניתן לפתוח נגדו הליך בהוצאה לפועל, או בשמה הרשמי "רשות האכיפה והגבייה", וזאת מכח חוק הוצאה לפועל תשכ"ז-1967. כאשר עסקינן בחוב מזונות שלא שולם, עומדות בפני האשה ("הזוכה") שני מסלולים לגביית תשלומי המזונות. האחד, דרך המוסד לביטוח לאומי, וזאת בהנחה שהאשה ממלאת אחר התנאים שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי והשני, כאמור, ע"י גבייה בהוצאה לפועל, כאשר אם מחליטה האשה לפנות למסלול של הביטוח הלאומי, זכאית היא לקבל את ההפרשים בין גובה המזונות שנפסקו בפס"ד לבין גובה התשלום ששולם דה פקטו ע"י המוסד לביטוח חלאומי. את ההפרשים הללו יכולה הזכאית לגבות ע"י פתיחת הליך בהוצאה לפועל. טרם תיקון טופס ההוצל"פ, קשה היה להבין מניסוחו המעורפל, כי האשה זכאית לדרוש את הפרשי חוב המזונות ברשות האכיפה והגבייה. יוזמה של מרכז רקמן ביקשה להבהיר את הזכות הזו. היוזמה לתיקון הטופס עלתה בעקבות מקרה של לקוחה מהקליניקה לסיוע משפטי של מרכז רקמן, אשר קיבלה חלק מדמי המזונות ע"י המוסד לביטוח לאומי, ולא הבינה מן הניסוח של הטופס כי היא זכאית לגבות את יתר החוב דרך ההוצאה לפועל. לאור האמור לעיל, שיגר מרכז רקמן מכתב לעו"ד ענת ליברמן, סגנית היועצת המשפטית ברשות האכיפה והגבייה ודרש להבהיר את נושא הזכאות. הרשות לאכפיה וגבייה נעתנה בחיוב לבקשה ובתוך זמן קצר שונה ניסוחו של הטופס.