בעמוד זה מפורסמים ניירות עמדה של מרכז רקמן שהוגשו לוועדות הכנסת השונות ולמשרדי ממשלה.
23.11.17: עמדת מרכז רקמן ביחס לנוסח הממשלתי שהובא לדיון בהצעת החוק להרחבת סמכות בתי הדין הרבניים לבוררות בעניינים אזרחיים. 
26.7.17: עמדת מרכז רקמן בנושא דיווח על ישום הנחיה 2.5 של פרקליט המדינה בעניין תלונות שווא.
11.7.17: עמדת מרכז רקמן ביחס להצעת החוק המרחיבה את סמכות בתי הדין הדתיים לבוררות (הצ"ח שיפוט בתי דין דתיים(בוררות) התשע"ה-2015)
14.6.17: עמדת הקואליציה להבטחת מזונות ילדים שמרכז רקמן חלק ממנה, בנושא גביית מזונות ילדים שאינם משולמים, על ידי ההוצאה לפועל.
16.5.17: עמדת מרכז רקמן וארגונים נוספים על הצ"ח לשינוי חזקת הגיל הרך
23.2.17: עמדת מרכז רקמן על הצעת החוק להגבלות על סרבני גט
20.2.17: עמדת מרכז רקמן על תקנות הסיוע המשפטי
12.2.17: עמדת מרכז רקמן על כשירות מנהל בתי הדין הרבניים
26.1.17: עמדת מרכז רקמן על הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות) של חברי הכנסת גפני ומקלב
26.7.16: עמדת מרכז רקמן לקראת השימוע של המל"ג בעניין הרחבת נגישות השכלה לאוכלוסיה החרדית
16.6.16: עמדה של מרכז רקמן בנוגע להצעת החוק של ח"כ יואב קיש לביטול חזקת הגיל הרך
עמדת מרכז רקמן לעניין תקנות להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, לקראת ישיבה של וועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת בנושא התקנות, בתאריך 16.5.16.
1.2016 – עמדת מרכז רקמן בנוגע לשינוי חזקת הגיל הרך
26.1.16 – נייר עמדה לקראת דיון שיזם מרכז רקמן בכנסת, בנושא שינוי מדיניות הסיוע המשפטי ביחס לדיני משפחה.
מכתב שנשלח ממרכז רקמן אל מועצת הרבנות הראשית, בקריאה לדחות את המלצות הוועדה לקביעת תבחינים לכשירות לכהונה כדיין בבית הדין הרבני הגדול, היות שההמלצות אינן מתיישבות עם חוק הדיינים תשט"ו 1955 ושהן לוקות בחוסר סבירות קיצוני.
נייר עמדה של מרכז רקמן בנוגע להחלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא מזונות, מיום 30.11.15
9.2015 – עמדת מרכז רקמן בנוגע לשינוי חזקת הגיל הרך
נייר עמדה של הקואליציה להבטחת תשלום דמי מזונות ילדים לוועדה לקידום זכויות הילד
עמדת מרכז רקמן לעניין תזכיר החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך).
נייר עמדה לקראת דיון בוועדה לקידום מעמד האישה בסוגיה של אלימות כלפי נשים באמצעות פגיעה בילדים
נייר עמדה לגבי מעורבות המדינה בהסדרי הורות בגירושין נוכח הכוונה לשנות את חזקת הגיל הרך
נייר עמדה לגבי הצעת חוק הארכת תוקף צו הגנה וצו למניעת הטרדה מאיימת (תיקוני חקיקה)
נייר עמדה לקראת קריאה ראשונה להעלאת גיל הנישואין
נייר עמדה הצעת חוק ביטול מרוץ סמכויות
נייר עמדה בנוגע לתזכיר חוק הורים וילדיהם