המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן עורך כנסים רבי משתתפות/ים בנושאים אקטואליים בתחום מעמד האשה, דיני משפחה, עגונות ומסורבות גט, במטרה לעורר מודעות לסוגיות אלו בקרב אנשי מקצוע ובציבור הרחב.

קטעי וידאו ותמונות מהכנסים השנתיים:

2013: הכנס השנתי העשירי

2014: הכנס השנתי האחד-עשר: "נכסי משפחה מהון להון"

2015: הכנס השנתי השנים-עשר: "השמועות על מותי היו מוקדמות מדי – האמנם חלף מרוץ הסמכויות מהעולם?"

2016: הכנס השנתי השלושה-עשר: "בוקה ומבולקה בדיני המשפחה בישראל": קטעי וידאו מהכנס השנתי ה-13 | תמונות מהכנס השנתי ה-13

2017: הכנס השנתי הארבע-עשר: ״בין משפחה לירושה״- על הממשק שבין דיני המשפחה לדיני הירושה: קטעי וידאו מהכנס השנתי ה-14

2017: יום עיון תחת הכותרת: ״סדר, אי סדר, יהיה בסדר?״ : קטעי וידאו מיום העיון | תמונות מהיום עיון

2018: הכנס השנתי החמישה-עשר: ״הסדרה או הגברה? – בחינת אמצע לחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014״: תמונות מהכנס השנתי ה-15

כנסים הלכתיים:

"תנאי בקידושין- עבר שיש לו עתיד"- הזמנה ומקורות של דפי המידע, הקלטות אודיו

משפט מבוים- חוברת התשע"א