על נחיצות רכיב הקניין בנישואין הלכתיים

הזמנה לכנס הלכתי השני