קטעי וודיאו ואודיו של הוועדה השנתית האחד עשרה לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל של מרכז רקמן

מושב ראשון

מושב שני