קטעי וודיאו ואודיו של הכנס השנתי האחד עשרה

קטעי וודיאו ואודיו של הוועדה השנתית האחד עשרה לענייני נשים, משפחה ומשפט בישראל של מרכז רקמן

מושב ראשון 

מושב שני