תנאי בקידושין- עבר שיש לו עתיד?

 הזמנה לכנס

מקורות להרצאתה של ד"ר איילת סג"ל- ניתן לצפייה כאן.

מקורות להרצאתה של עו"ד ירדנה קופ-יוסף- ניתן לצפיה כאן.

מקורות להרצאתה של ד"ר אריאל פיקאר- ניתן לצפייה כאן.

המאמר של הרב פרופ' ברויד- ניתן לצפיה כאן.