הזמנה לכנס מקורות להרצאתה של ד"ר איילת סג"ל- ניתן לצפייה כאן. מקורות להרצאתה של עו"ד ירדנה קופ-יוסף- ניתן לצפיה כאן. מקורות להרצאתה של ד"ר אריאל פיקאר- ניתן לצפייה כאן. המאמר של הרב פרופ' ברויד- ניתן לצפיה כאן.