מאמרים פרופסור רות הלפרין- קדרי

1. שניים שהם אחת,אחת שהם שניים- יחסי אם-עובר ושימוש בסמים (פלילים)1997

2. Family law and jurisdiction in Israel the Bavli case (Justice)1994

3. פלורליזם משפטי בישראל- בעקבות בבלי ולב (עיוני משפט)1997

4. The Position of women in Israel (Justice)1997

5. First expressions of affirmative action under Israeli law (Justice)1997

6. דיני נישואין וגירושין והבניית המגדר (להיות אישה יהודיה)1999

7. דברי פתיחה לזכרו של אריאל רוזן צבי (מרכז הלר)1999

8. איש אישה קידושין ושביה- הבניית מגדר בדיני גירושין ונישואין (מרכז הלר)1999

9. Redefinig parenthood (California western international law journal)1999

10. עוד על פלורליזם משפטי בישראל (עיוני משפט)2000

11. Women in Israel-a state of their own- The Halachic trap (University of Pennsylvania press) 2000

12. Woman, religion and multiculturalism in Israel (Zivion)2000

13. דיני משפחה אזרחיים נוסח ישראל-לקראת השלמה (מחקרי משפט)2001

14. אתגר הפמיניזם בישראל- הדת כגורם מעצב של מעמד האישה (מרכז הלר)2001

15. נשים, דת ורב תרבותיות בישראל (צביון)2002

16. להשאיר חיים אחריך- יילוד עובר מגוף נפטרת (דילמות באתיקה הרפואית)2002

17. ושיננתם לבניך ולא לבנותיך- הכללה והדרה של נשים בשפת ההלכה (מחקרי משפט)2002

18. xpressions of legal pluralism in Israel-the interaction between the High court and Rabbinical courts in family matters (Jewish family law in the state of Israel)2002

19. מזונות אישה- משונות לאי שוויון(משפט וממשל)2004

20. Tav lemeitav tan du mi-lemeitav armula (The edah journal) 2004

21. שוויון…זכויות…בלי הבדל…מין(תרבות דמוקרטית)2005

22. רב שיח- שוויון ודיני המשפחה האזרחיים (מרכז מינרבה)2006

23. רב שיח- שוויון מגדרי ושאלת הממון בגירושין (מרכז מינרבה)2007

24. שיקולי מוסר בדיני משפחה וקריאה פמיניסטית של הפסיקה(עיונים במשפט מגדר ופמיניזם)2007

25. הקול קול גישור אך הידיים ידי משפט- על גישור וגירושין (הפרקליט)2007

26. המאבק על זכות נשים לשמש עורכות דין בישראל (מחקרי משפט)2009

27. סוד הנשים הנעלמות- על הפער בנתוני מסורבות הגט (להיות אישה יהודייה)2009

28. מגדר וגישור בהליכי גירושין (המשפט)תשמט

29. בגידת הבעל כעילה לכפיית גט (מחקרי משפט)תשמט

30. כללי ההכרעה בסכסוכי משמורת - על סכנותיה של אשליית הדמיון ההורי במציאות ממוגדרת (משפט וממשל טו תשע"ג)

31. נפרדים אך שווים – גירושין בשיתוף פעולה ( עורך הדין) 

32.  תורת הנסתר – עורך הדין  

33. על הכאוס בקביעת דמי מזונות במצבי משמורת משותפת: מבט ביקורתי על הפסיקה ועל המלצות ועדת שיפמן (משפט ועסקים יט תשע"ז)