מייסדים

המייסדים אשר בתמיכתם הוקם המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן ואשר להם נתונה תודתנו והערכתנו העמוקה

S.Daniel & Ewa Abraham
Joseph Alexander Foundation
Stephen Schwartz – Brookdale Foundation Group
Aharon & Rachel Dahan
Charles Dimston
Jesselson Family
Mordecai & Monique Katz
Gershon & Carol Kekst
Rose & Louis Klosk Fund
Sisel Klurman
Don & Jane Stern Lebell
Evelyn Gruss Lipper
Bernard & Estelle Marcus
Dennis Mehiel
Jack & Gitta Nagel
Joyce Saffir
Irving & Helen Schneider
John & Marianne Slade
Abraham spiegel
Jerome & Ellen Stern
Sigmund & Rose Strochlitz