שותפים לדרך

שותפים לדרך 

עמותת ניצני עתיד 

The Hadassah Foundation

האיחוד האירופי

Center_IACPlogo

 

 

 

logohe

 

 

על טבילת נשים מתגיירות ראו באתר הפרויקט מעשה באשה וחלוק של נורית יעקבס-ינון, המכנס יחד עבודות אמנותיות, קולנועיות ועיוניות בנושא, מתוך מטרה להביא לתיקון המצב הקיים.