אב ביקש לחייב את האם בחלק מהמזונות כאשר הילדים במשמורת משותפות. מה פסק בית הדין?

פסק דין מתוך "הדין והדיין" בהוצאת מרכז רקמן, גיליון יוני 2023 –

בערעור שהוגש לאחרונה (ע"י שני הצדדים) לבית הדין הרבני הגדול נידונו השאלות:

האם אמא תשלם מזונות כאשר מדובר במשמורת משותפת?

האם אב פטור מתשלום מדור מכיוון שהילדים מתגוררים בדירה ששייכת לאם?

האם לבית הדין יש סמכות לפסוק מזונות מעל גיל 18?

בית הדין הגדול פסק:

בעניין חיוב האם וגובה המזונות – חובת המזונות היא על האב בלבד. אבל לפי בחינת הכנסותיו של האב ורמת החיים של הילדים הסכום שקבע בית הדין האזורי סביר, אין להפחית ממנו (לפי דרישת האב) או להוסיף עליו (לפי דרישת האם).

לגבי תשלום מדור – חובת האב במדור ילדיו גם כאשר הם דרים בדירה השייכת לאם.

בשאלה כיצד לחייב אותו בתשלומי מדור בהתחשב בשיקולים שונים ומכיוון שמדובר במשמורת משותפת קבע ביה"ד, שליש ארנונה ורבע מיתר הוצאות אחזקת המדור.

בנושא המשך תשלום מזונות מעל גיל 18 – נקבע כי הסמכות לפסוק אינה מסורה לבית הדין הרבני אלא לבית המשפט.

פסקי דין רבניים נבחרים בנושאי משפחה מפורסמים אחת לארבעה חודשים בחוברת ה"דין והדיין" בהוצאת מרכז רקמן.

לקריאה נוספת לגבי פסה"ד המוזכר כאן ואחרים – גיליון 63 (יוני 2023) של "הדין והדיין".

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו