קידום נשים בממסד הדתי

על מנת לייצר מציאות של שוויון מהותי לנשים בכל תחומי החיים ובכלל זה גם בחיים הדתיים, מרכז רקמן פועל לקידום ייצוג הולם של נשים בממסד הדתי ובכלל. לנשים הזכות להיות חלק מהחיים הדתיים ולקחת חלק בעיצובם. שילובן של נשים בתפקדי מפתח בחיים הדתיים יסייע לביעור תפישות מפלות כלפי נשים.   

שילוב נשים ב"אסיפה הבוחרת"

"האסיפה הבוחרת" ברבנות הראשית לישראל היא הגוף המוסמך לבחור את הרבנים הראשיים לישראל, וחברי מועצת הרבנות הראשית. גוף זה מורכב כיום ברובו מגברים, בשל כך שרוב החברים באסיפה הם מי שמכהנים במשרות רבנים ובשלטון המקומי.

בכדי לשנות מצב זה ולשלב יותר נשים באסיפה הבוחרת, הגשנו עתירה לבג"צ יחד עם ארגון 'נאמני תורה ועבודה' לפני הבחירות למועצת הרבנות הראשית ב-2018. בעתירה, ביקשנו להורות לרבנים הראשיים לישראל למנות נשים "העוסקות בדת ובהלכה" כחברות באסיפה הבוחרת, במסגרת מכסת המינויים האישיים של רבנים שאינם מכהנים בתפקיד רשמי הנתונה להם בחוק. החברות באסיפה הבוחרת אינה תפקיד דתי, כי אם תפקיד ציבורי ולכן אין כל מניעה הלכתית שנשים יקחו חלק משמעותי בבחירת הרבנים הראשיים וחברי מועצת הרבנים הראשית.

בחודש אוגוסט 2018 דחה בג"צ את העתירה בטענה של שיהוי בשל הקרבה למועד הבחירות. יחד עם זאת, השופט ניל הנדל שהיה חלק מהרכב השופטים קבע כי אכן אין ייצוג הולם לנשים באסיפה הבוחרת, והוסיף  כי "העתירה מעוררת סוגיה משמעותית, חשובה וראויה לבירור מעמיק". עוד קבע השופט  כי זכויות העותרים שמורות להם, וביכולתם לעתור שוב בנושא כשנה לפני הבחירות הבאות. השופטת דפנה ברק-ארז חותמת את פסק דינה במילים "הנשים החפצות בשירותי דת ובלימוד תורה הן חלק מהנס של התחדשות עם ישראל בארצו. ראוי שיינתן לכך ביטוי גם באסיפה הבוחרת של הרבנות הראשית"

כהונת עוזרות משפטיות בגוף שיפוט רבני

עד לאחרונה נמנעה מנשים לכהן כעוזרות משפטיות בגופי שיפוט רבניים. במהלך חודש אוגוסט 2018 נפל דבר בישראל כאשר הנהלת בתי הדין הרבניים ונציבות שירות המדינה הודיעו לראשונה על מינויה של אשה לתפקיד עוזרת משפטית בבתי הדין הרבניים.

ההחלטה הגיעה בעקבות בקשה לצו מניעה שהגשנו בשנת 2015, לבית הדין לעבודה בשם עו"ד מוריה דיין יחד עם עמותת 'עתים' על רקע הפלייה והדרת נשים מתפקיד עוזרת משפטית בבתי הדין. בבקשה, דרשנו קיומם של מכרזים יעודיים לנשים לאחר שנשים שניגשו למכרזים נדחו שוב ושוב.

אנו מקוות כי מינוי זה הוא הסנונית הראשונה לשיתוף אמיתי ומלא של נשים בבתי הדין הרבניים.

תקנוני מפלגות חרדיות המפלים נשים לרעה

תקנוני המפלגות החרדיות ש"ס ואגודת ישראל הכילו סעיף שמנע חברות של נשים במפלגה. בעקבות כך, עו"ד תמר בן פורת עתרה לבג"צ בבקשה להביא את אגודת ישראל לשנות סעיף זה המפלה נשים ומדירן מהמפלגה. לעתירה הצטרפו שורה של ארגוני נשים בינהם מרכז רקמן.

בתום הליך ארוך שהתנהל כמה שנים הודיעה מפלגת אגודת ישראל כי תסיר את החסם הפורמלי המצוי בתקנונה לקבלת נשים לחברות במפלגה.

במקביל לעתירה נגד אגודת ישראל עתרה הפעילה החרדית הגב' רות קוליאן כנגד מפלגת ש"ס בדרישה דומה. מרכז רקמן ייצג את הגב' קוליאן בעתירתה. בדיון לקראת הבחירות לכנסת ה-21 הצהירה מפלגת ש"ס כי אינה מפלה נשים בקבלה לחברות במפלגה ובכך הביאה לסיום העתירה.

העתירות הביאו להסרה של חסמים פורמליים וכעת יש להמשיך ולפעול למען חברות של נשים במפלגות חרדיות ואף מינויין של חברות כנסת מטעם מפלגות חרדיות.

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו