ניירות עמדה ופרסומים של מרכז רקמן

בעמוד זה מפורסמים ניירות עמדה של מרכז רקמן שהוגשו לוועדות הכנסת השונות ולמשרדי ממשלה.

הצעת חוק
שירותי הדת היהודיים - עדכון


29.07.23: עמדת מרכז רקמן בנושא הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר, רבנים אזוריים, רבני יישוב ורבני שכונות)

תזכיר חוק
שיפוט בתי דין רבניים


27.07.23: מכתב מרכז רקמן בנושא תזכיר חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – סמכות כריכת מזונות ילדים)

הצעת חוק
שירותי הדת היהודיים


12.07.23: עמדת מרכז רקמן בנושא הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר, רבנים אזוריים, רבני יישוב ורבני שכונות)

הצעת חוק
למניעת אלימות במשפחה


09.07.23: עמדת מרכז רקמן ביחס להצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה והערכת מסוכנות – הוראת שעה)

הצעת חוק
לקידום הנשים בישראל


07.07.23: מכתב מרכז רקמן לועדת
שרים לענייני חקיקה בנושא
הצעת חוק לקידום הנשים בישראל

הצעת חוק
הרבנות הראשית לישראל - האסיפה הבוחרת

06.07.23: מכתב מרכז רקמן לועדת שרים לענייני חקיקה בנושא הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון – הרכב האסיפה הבוחרת)

הצעת חוק
בתי דין רבניים


26.06.23: מכתב מרכז רקמן ליו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, חה"כ שמחה רוטמן בנושא עמדת המרכז ביחס להצעת חוק בתי דין רבניים
(קיום פסקי דין של גירושין)
(תיקון מס' 10)

תיקון החוק למניעת אלימות במשפחה

14.06.23: מכתב מרכז רקמן וארגונים נוספים לשרי הרווחה והאוצר בהבעת התנגדות להפרטת שירותי אבחון והערכה על-ידי "עובד סוציאלי מגייס ומעריך" לצורך יישום התיקון לחוק למניעת אלימות במשפחה לטיפול בגברים אלימים

הפקרת נשים החשופות
לאלימות במשפחה

7.06.23: מכתב מרכז רקמן וארגונים נוספים לשר לביטחון לאומי בבקשה לשקול שוב קידום הקלות בהוצאות רישיון לכלי נשק ולקדם במיידי את חוק הפיקוח האלקטרוני להבטחת קיומו של צו הגנה

פרסומים נוספים

מסמך אינפורמטיבי על נישואין מחוץ לרבנות

איך עושים את זה? מה זה אומר והאם זה כדאי?


על הכאוס בקביעת דמי מזונות במצבי משמורת משותפת: מבט ביקורתי על הפסיקה ועל המלצות ועדת שיפמן

מאמר אקדמי של פרופ' רות הלפרין-קדרי – ראשת מרכז רקמן, עו"ד קרן הורוביץ – ראש תחום חקיקה ומדיניות ציבורית ועו"ד שי זילברברג ממרכז רקמן.