ניירות עמדה ופרסומים של מרכז רקמן

בעמוד זה מפורסמים ניירות עמדה של מרכז רקמן שהוגשו לוועדות הכנסת השונות ולמשרדי ממשלה.

פיקוח אלקטרוני להבטחת קיומו של צו הגנה

17.03.23 : מכתב מרכז רקמן וארגונים נוספים לוועדת השרים בבקשה להחלת דין רציפות על הצעת החוק הממשלתית בנושא פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה.

ייצוג שוויוני לנשים במתווה הנשיא

19:02:23 : מכתב ארגוני נשים לכבוד נשיא המדינה בבקשה לכלול בשיח על מתווה פשרה התייחסות לזכויות נשים ושוויון מגדרי ובכלל זה ייצוג שוויוני לנשים בוועדה למינוי שופטים.

Opposition to the expansion of Rabbinic court powers

09.01.23 - Letter to Justice Minister, Yariv Levine, Opposition to the expansion of Rabbinic court powers

הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים

08.01.23 : מכתב מרכז רקמן וארגונים נוספים לשר המשפטים בנושא הפגיעה המסתמנת במערכת המשפט בעקבות הכוונה להרחיב את סמכויות בתי הדין הרבניים לסכסוכים אזרחיים.

הבטחת ייצוג נשים בכנסת ובממשלה

17.11.22 : מכתב מרכז רקמן ארגונים נוספים אל ראש הממשלה , היועצת המשפטית לממשלה ונציב שירות המדינה בנושא היעדר ייצוג הולם לנשים בכנסת ובתפקידי מפתח בממשלה החדשה.

השלמת מהלך הצטרפות ישראל לאמנת איסטנבול

03.05.22: מכתב מרכז רקמן וארגונים נוספים אל שרי ממשלת ישראל בדרישה להשלמת הצטרפות ישראל לאמנה הבינלאומית למניעה ומאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה

מזונות ילדים - לקראת תפיסה הוליסטית של מחיה הולמת

10.02.22: מזונות ילדים - שינוי פרדיגמטי בחישוב מזונות ילדים – תפישה הוליסטית של הילדים והמשפחה גם לאחר פיצול התא המשפחתי

מוגנות קטינים והבטחת קשר עם ההורים

05.01.22: עמדת מרכז רקמן וארגונים נוספים ביחס לבעיות בקשר בין הורים לילדים במשפחות בהליכי גירושין.לקראת דיון בוועדת הכנסת.

הגבלת רישיון נהיגה של חייבי מזונות

04.01.22: עמדת מרכז רקמן ביחס לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מספר 69) (ביטול הגבלת רישון נהיגה)

פרסומים נוספים

מסמך אינפורמטיבי על נישואין מחוץ לרבנות

איך עושים את זה? מה זה אומר והאם זה כדאי?


על הכאוס בקביעת דמי מזונות במצבי משמורת משותפת: מבט ביקורתי על הפסיקה ועל המלצות ועדת שיפמן

מאמר אקדמי של פרופ' רות הלפרין-קדרי – ראשת מרכז רקמן, עו"ד קרן הורוביץ – ראש תחום חקיקה ומדיניות ציבורית ועו"ד שי זילברברג ממרכז רקמן.