ניירות עמדה ופרסומים של מרכז רקמן

בעמוד זה מפורסמים ניירות עמדה של מרכז רקמן שהוגשו לוועדות הכנסת השונות ולמשרדי ממשלה.

תקנות
רבני ערים

02.05.24: עמדת מרכז רקמן לטיוטת תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר), תשפ"ב-2022 (תיקון) התשפ"ד-2024

הצעת חוק קיום פסקי דין של גירושין

04.04.24: עמדת מרכז רקמן לקידום מעמד האשה ביחס להצעת החוק חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 10)

הצעת חוק בתי דין רבניים

25.01.24: מכתב מרכז רקמן לחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט בעניין הצעת חוק בתי דין רבניים (סדרי דין בעת מצב חירום מיוחד), התשפ"ג-2023

חוברת "מה בין ידועים בציבור לנשואים כדין"

23.01.24: "מה בין ידועים בציבור לנשואים כדין", בהוצאת מרכז רקמן – חוברת הסוקרת את מצבם המשפטי של הידועים בציבור בישראל

חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי)

11.01.24: מרכז רקמן וארגונים נוספים במכתב ליו"ר הועדה לביטחון לאומי בנושא היערכות משרדי הממשלה לכניסתו לתוקף של חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי)

הוועדה לחקירת אירועי השבעה באוקטובר

07.01.24: מרכז רקמן וארגונים נוספים במכתב לרמטכ"ל רב אלוף הרצי הלוי בנושא מינוי חברי הוועדה לחקירת אירועי השבעה באוקטובר

רישוי כלי ירייה והפיקוח על החזקתם

05.12.23: מרכז רקמן וארגונים נוספים בקריאה למעורבות משרד הרווחה והביטחון החברתי בהליך רישוי כלי ירייה והפיקוח על החזקתם

CEDAW-update,following Oct. 7th

31.10.23:Israel - List of Issues Prior to Reporting Contribution by Prof. Ruth Halperin-Kaddari

ערכאות משפטיות בשעת חירום

31.10.23: מכתב מרכז רקמן בנושא חוסר אחידות קיצוני בהתנהלות ערכאות משפטיות בשעת חירום הפוגע בציבור המתדיינים

פרסומים נוספים

מה בין ידועים בציבור
לנשואים כדין


חוברת הסוקרת את מצבם המשפטי של הידועים בציבור בישראל.

על הכאוס בקביעת דמי מזונות במצבי משמורת משותפת: מבט ביקורתי על הפסיקה ועל המלצות ועדת שיפמן

מאמר אקדמי של פרופ' רות הלפרין-קדרי – ראשת מרכז רקמן, עו"ד קרן הורוביץ – מנכ"לית מרכז רקמן ועו"ד שי זילברברג , מנהל מחלקת בתי הדין הרבניים במרכז רקמן.

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו