אפליית-נשים-במסגרת-תחרות-חיבורים

אפליית נשים במסגרת תחרות חיבורים תורניים 2020

היום (6.7.2020) פנינו, בשיתוף עם ארגוני חברה אזרחית נוספים, למנכ"ל מפעל הפיס בעקבות אפליית נשים במסגרת תחרות חיבורים תורניים 2020. בימים האחרונים פרסמה מועצת הפיס לתרבות ואומנות תחרות חיבורים תורניים נושאת פרסים כספיים בגובה עשרות אלפי שקלים. תחרות זו חולקה לשלושה מסלולים, כאשר השניים הראשונים עוסקים בנושאים הלכתיים-דתיים ופתוחים לגברים בלבד, ואילו המסלול השלישי, אשר עוסק ב-"כוחה של האישה בראי ההיסטוריה עם נגיעות רלוונטיות למשבר הקורונה", והוא בלבד, פתוח בפני נשים. מצער מאוד לגלות כי מפעל הפיס בוחר להדיר נשים מכתיבה בנושאים הלכתיים במסגרת תחרות ציבורית. בחירתכם להקצות מסלול אחד נפרד לציבור הנשים, יחד עם הנושא שהוקצה לאותו מסלול, משדרים מסר מדיר כפול ומכופל, לפיו לא זו בלבד שנשים מנועות מכתיבה על נושאים הלכתיים, אלא שהן מראש מוגבלות לנושאים העוסקים בנשים בלבד.

אנו קוראות לכם לפתוח את כל שלושת מסלולי התחרות בפני נשים, כפי שנעשה בשנים האחרונות, ולפרסם על כך בהקדם הודעה לציבור.

לקריאת המכתב.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו