ארגוני חברה אזרחית בבקשה להבטיח ייצוג נשים בכנסת ומינוין לתפקידים בכירים בממשלה הצפויה

 

מרכז רקמן הצטרף ליוזמה של הארגונים פורום דבורה ואיתך מעכי ול-56 ארגוני חברה אזרחית ול-109 נשים בכירות לשעבר בשירות המדינה ושירות הביטחון בבקשה להבטיח ייצוג נשים בכנסת ומינוין לתפקידים מרכזים ובכירים בממשלה החדשה.

במדינת ישראל מעל 4.5 מיליון נשים שהן 51% מהאוכלוסייה -מתוצאות הבחירות האחרונות מסתמן שבקואליציה הקרובה יכהנו 9 נשים בלבד ורוב גברי מוחלט. (ליכוד- 6 שנים, ציונות דתית – 3 נשים, מפלגות חרדיות – אף אשה).

המשמעות – רגרסיה עמוקה בהגנה על הזכות הבסיסית של נשים לייצוג בכנסת.

במקביל, עולה גם חשש ממשי מנסיגה במספר הנשים שימונו לכהן במוקדי קבלת החלטות ובתפקידים בכירים מטעם המפלגות הללו.

בפנייתנו בקשנו כי:

הממשלה, היועצת המשפטית ונציבות שירות המדינה יוודאו כי חובת הייצוג תיושם בפועל.

ליזום מהלכי חקיקה שיסדירו מכסות ייצוג שוויוני מנדטוריות של נשים בכל מפלגה ומפלגה כנהוג במדינות מערביות נוספות.

אנחנו מקוות כי הנושא יקבל את ההתייחסות הראויה וההולמת לקראת הקמת הממשלה הצפויה.

לקריאת מכתב הארגונים בבקשה לייצוג הולם לנשים בממשלה הצפויה.

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו