בג"ץ המליץ למפלגת אגודת ישראל לשנות התקנון המפלה נשים

אתמול התקיים דיון בהרכב מורחב בעתירה שדנה בסעיף בתקנון של מפלגת אגודת ישראל שאוסר על חברות של נשים במפלגה.

העתירה הוגשה על ידי עו"ד תמר בן פורת ואליה הצטרפו כעותרות שורה של ארגוני נשים ומרכז רקמן בינהם.

בסופו של דיון ארוך הציעו שופטי בית המשפט העליון למפלגה למחוק את הסעיף המפלה מהתקנון. אנו רואות בכך צעד גדול ומשמעותי במאבקן של נשים שלא להיות מודרות מאף זירה בחיים הציבורים ובפרט מאבקן של הנשים החרדיות להיות שותפות שוות בחיים הפוליטים בישראל.

מרכז רקמן הגיש עתירה דומה בשם הגב' רות קוליאן כנגד מפלגת ש"ס שאף בתקנונה קיים סעיף שאינו מאפשר חברות נשים. העתיקה ממתינה לסיום העתירה כנגד אגודת ישראל.

מחזקות את ידי כל הנשים והגברים שלוקחות ולוקחים חלק במאבק חשוב זה על השוויון במובנו הבסיסי ביותר.

נעדכן בהמשך בהתפתחיות של שתי עתירות אילו

בתמונה (מימין לשמאל): עו״ד נטע לוי מארגון ״איתך״; פרופ׳ נטע זיו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ; עו״ד אבינועם כהן ממרכז קונקורד; עו״ד תמר בן פורת

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו