בג"ץ קבע: תקנון מפלגת "אגודת ישראל" יאפשר לנשים להצטרף אליה

שמחות לעדכן כי בג"ץ נתן ביום חמישי האחרון תוקף של פסק דין להתחייבות מפלגת אגודת ישראל לתקן את תקנונה כך שתוסר המניעה לצירופן של נשים כחברות במפלגה, במסגרת עתירה שהוגשה על ידי עו"ד תמר בן פורת, ובהמשך הצטרפו לעתירה מרכז רקמן, עמותת איתך (מעכי)- משפטניות למען צדק חברתי, קולך – פורום נשים דתיות וארגונים נוספים.

הדיון בבג"ץ עסק באפשרותן של נשים להצטרף כחברות במפלגה נוכח הוראות סעיפים 6(א) ו-6(ד) לתקנון המפלגה.
סעיף 6(א) לתקנון המפלגה קובע כי: "חבר במפלגה יכול שיהיה: כל איש יהודי מבן שמונה עשרה שנה ומעלה, שומר תורה ומצוות, הנמנה על החרדים לדבר ה' ומזדהה עם אגודת ישראל ומטרותיה".
וכן, סעיף 6(ד) לתקנון המפלגה קובע כי: "אישה תהיה זכאית להצטרף לתנועת "נשי אגודת ישראל", אשר תהווה גוף נפרד – כמצוות ההלכה – הקשור ארגונית ורוחנית לאגודת ישראל".
סעיפים אלה מפלים נשים, חוסמים את קבלתן כחברות במפלגה ופוגעים בעיקרון השוויון.

כעת ניתן תוקף של פסק דין להתחייבות המפלגה להסיר את המילה "איש" מסעיף 6(א) וכן ניתן תוקף להצהרת המפלגה כי סעיף 6(ד) אינו מונע מאשה חברות במפלגה.

העתירה הוגשה על ידי עו"ד תמר בן פורת, ובהמשך הצטרפו לעתירה מרכז רקמן, עמותת איתך (מעכי)- משפטניות למען צדק חברתי, קולך – פורום נשים דתיות וארגונים נוספים, במסגרת מאבק למניעת הדרת נשים בבחירות הכלליות והמקומיות.

מרכז רקמן הגיש עתירה דומה בשם הגב' רות קוליאן כנגד מפלגת ש"ס שאף בתקנונה קיים סעיף שאינו מאפשר חברות נשים. העתירה המתינה לסיום העתירה כנגד אגודת ישראל וכעת צפוי ההליך בעתירה כנגד ש"ס להתחדש.

לקריאת פסק הדין לחצו כאן

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו