ביום 23.12.14 ניתנה החלטה ע"י בית המשפט העליון בבקשה לדיון נוסף- החלטה של כבוד הנשיא גרוניס קבעה מפורשת כי פסיקת בג"צ 5933/14 לא שינתה את ההלכה המושרשת וכי "הילכת שרגאי" שרירה וקיימת כך שכריכת עניין מזונות הקטין בתביעת גירושין אינה חוסמת תביעה עצמאית של הקטין לבית המשפט.

ביום 23.12.14 ניתנה החלטה על יד בית המשפט העליון בבקשה לדיון נוסף, דנג"צ 6454/14, אשר הוגשה בשיתוף פעולה של המרכז עם עורכות הדין שלי פיירשטיין-טייאר ושלומית בקרמן-אפרתי. 
הבקשה לדיון נוסף הוגשה על פסיקת בג"צ 5933/14 מיום 11.9.14, אשר יכול להשתמע ממנה כי ניתן לכרוך תביעת מזונות קטין לתביעת גירושין אשר נידונות בבית הדין הרבני.
הפסיקה בבג"ץ 5933/14 עוררה סערה רבתי בקרב קהילת עורכי הדין לדיני משפחה לאור העובדה כי ניתן היה להבין ממנה כי "הלכת שרגאי", הלכה מושרשת מסוף שנות ה-60 (ר"ע 120/69) אשר קבעה כי לא ניתן לכרוך את עניין מזונות הילדים, בטלה.
השלכות הפוטנציאליות של בג"ץ 5933/14 היו קשות ורחבות היקף: איון מעמדם העצמאי של קטינים וזכותם לתבוע את מזונותיהם בבית המשפט והחלת "מרוץ הסמכויות" גם בתביעות למזונות ילדים.
נוכח ההשלכות המתוארות לעיל, הוגשה הבקשה לדיון נוסף. על אף שבית המשפט העליון דחה את הבקשה, הרי שהחלטה של כבוד הנשיא גרוניס קבעה מפורשת כי פסיקת בג"צ 5933/14 לא שינתה את ההלכה המושרשת וכי "הילכת שרגאי" שרירה וקיימת כך שכריכת עניין מזונות הקטין בתביעת גירושין אינה חוסמת תביעה עצמאית של הקטין לבית המשפט.
אי הבהירות שליוותה בחודשים האחרונים את פסיקות בתי המשפט לענייני משפחה בכל הקשור לסמכות בתביעת מזונות הוסרה והמטרה שלשמה הוגשה הבקשה לדיון נוסף הושגה.
מצורף קישור לפסק דין עצמו :http://elyon1.court.gov.il/files/14/540/064/s02/14064540.s02.htm

לשיתוף:

דווקא עכשיו

דווקא עכשיו