ברכות חמות למרכז רקמן שנבחר על ידי וועדת פרסי גרוני של העמותה למשפט ציבורי בישראל על פעילות בולטת לקידום זכיות האדם בכלל וקידום מעמדן של הנשים בפרט.

2014-01-09 21.47.00

לשיתוף: